Suhlasim s Zásady ochrany osobných údajov

1. V piatok je prvý piatok mesiaca. V našich modlitbách v ten deň zvlášť prosíme za nové duchovné povolania na príhovor bl. Titusa Zemana. Sviatosť Oltárna bude vyložená celý deň. Spovedať budeme už hodinu pred večernou sv. omšou.

2. Upozorňujeme, že počas letných prázdnin sv. omša pred obedom o 11:00 hod. nebude. Ostatné sv. omše ostávajú v nezmenenom čase.

3. Počas prázdnin bude aj farská kancelária v obmedzenom režime. Ruší sa vo štvrtok. V utorok a stredu ostávajú úradné hodiny v nezmenenom čase.

4. Začatím prázdnin začína naše letné oratko. Ihrisko bude otvorené každý deň po večernej sv. omši o 18:30.

5. S radosťou oznamujeme, že 29. augusta v našom kostole zložia večné sľuby sestry saleziánky Ela Holá, Zuzana Šimková, ktoré tu pôsobia a naša rodáčka Mária Královičová. Sprevádzajme ich modlitbami. 

6. Mladých od 8. ročníka ZŠ, ktorí majú chuť a odvahu spievať na sv. omšiach pozývame, na sústredenie mládežníckeho zboru, ktoré sa uskutoční v Smoleniciach v dňoch 13. až 16. augusta. Stačia spevácke schopnosti na päť z desiatich bodov a zbor ti pomôže porásť na tých desať. Bližšie info je v prihlasovacom formulári, link je v týchto oznamoch: https://forms.gle/Y7HjKWr4pYZZaEet5

7. Dnes je zbierka na dobročinné diela Sv. Otca. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

LITURGICKÉ OZNAMY
V utorok 2. júla je sviatok Návštevy preblahoslavenej Panny Márie.
V stredu 3. júla je sviatok sv. Tomáša, apoštola.
V piatok 5. júla je slávnosť sv. Cyrila a Metoda, Slovanských vierozvestov.
Budúca nedeľa je 14. nedeľa v cezročnom období.