Suhlasim s Zásady ochrany osobných údajov

1. Tento týždeň sa koná letný pobytový tábor v Tesároch a prímestský tábor pre menšie deti u sestier saleziánok. Ďakujeme Vám za Vaše modlitby, ktorými podporujete zdarný priebeh týchto prázdninových akcií.

2. Počas prázdnin nebude bývať sv. omša v nedeľu o 11:00 hod. Ostatné sv. omše ostávajú v nezmenených časoch.

3. Počas prázdnin bude aj farský úrad v obmedzenom režime. Ruší sa v štvrtok. V utorok a stredu ostáva v nezmenenom čase.

4. S radosťou oznamujeme, že počas celých letných prázdnin máme už tradične otvorené večerné oratko každý deň. Pozývame všetkých mladých, deti, aj celé rodiny každý deň po večernej sv. omši až do 20:30 hod. V tom čase bude každý deň otvorený aj bar.

5. Zbierka na dobročinné diela sv. otca bola vo výške 419€. Zbierka na rekonštrukciu pred dvoma týždňami bola vo výške 1824€. Na stavebný účet prišlo za mesiac jún 4637€ a dary v hotovosti 100€. Za vaše milodary Pán Boh zaplať!

LITURGICKÉ OZNAMY
V štvrtok je sviatok sv. Benedikta, opáta, patróna Európy.
Budúca nedeľa je 15. nedeľa v cezročnom období.