Už je to viac ako 240 hodín, čo sme sa vrátili z Veľkého letného tábora. Tento rok sa odohrával na Výtokoch. 

Na tábore sme spolu strávili nespočetné množstvo krásnych, ale aj menej krásnych zážitkov. Verím, že ani jeden nepadol do zabudnutia a VY milí rodičia, starí rodičia a kamaráti o nich už dávno viete. S pohľadu animátorov to bol naozaj krásny tábor.
Témou tábora bol život Don Bosca. Už cestou do tábora na autobusoch visel nápis Turín. Po príchode do tábora – Turína, sme sa zhromaždili pred pódiom. Na pódiu stál sám DON Bosco v podaní SDB Pavla Gracha.
Každý deň nám predstavoval významnú udalosť z Don Boscovho života. Npr. Vo štvrtok sa všetky kmene – skupiny, do ktorých boli deti rozdelené, vybrali na cestu do Ríma za pápežom aby mu zaniesli listinu ohľadne založenia rehole Saleziánov.
Veľká vďaka patrí všetkým, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom spolupodieľali na organizácii, príprave, hľadaní lokality a samotnej pomoci na tábore. Naozaj môžeme povedať, že ďalší úspešný tábor máme za sebou a veľa iných pred sebou.
Na koniec vám chceme ponúknuť náhľad do poslednej scénky, na odkaz Dona Bosca nášmu stredisku:


Nová dôležitá misia
DB: No chlapci moji, krásne úspechy ste dosiahli v tej Amerike. Keď som videl tú selfie, až mi šli slzy do očí. A čo ten náčelník – schudol trošku?
- Nariadili sme mu pôsty a celkom to ide. Rozhodol sa aj so svojím príbuzným náčelníkom Lujgom Lujgom, že zbúrajú časť starých chatŕč, ktoré robili hanbu na ich území.
- Ej veru ako tak sledujem kalendár, začínajú práve v pondelok.
DB: budeme im držať palce ... možno sa im raz splní sen o nových obydliach, herniach, šatňách, miestach na stretká ... Drahí moji mám však pre vás novú úlohu
- Afrikaááá ...???
- No ... nezdá sa ti, že by si tam výhodu domáceho prostredia? Doma nikto nie je prorokom.
DB: Tu hľa, dávam vám napísaný sen, ktorý som mal o mieste, kde pôjdete. Nechajte sa unášať loďou a prídete presne až tam. Tam otvorte tento list a riaďte sa jeho pokynmi.
Správca: Haló, haló, tu sa už ďalej nedá ísť. Som hypster a starám sa tu o zeleň na Trnavskej kalvárii. Vaše oblečenie mi pripadá ako z filmu, ale ktovie ... možno raz v budúcnosti vám pomôžem. A kam máte namierené?
- Nuž veru to musíme zistiť .

DB: Milí synáčkovia, keď prídete do mesta kam vás posielam správajte sa ku všetkým slušne ... nikdy neviete, kto vyhrá voľby. Pýtajte sa na miesto, kde sa veľa kope. Kope sa tam do lopty, občas ju prekopnú, kope sa tam do zeme a niečo tam vykopú, kopú sa tam aj chlapci medzi sebou a dievčatá tiež občas do niečoho zakopnú, potom sú tam aj animátori, a tí sa občas nakopnú. Preto sa to miesto volá KOPÁNKA. Cestou z Kalvárie sa nezastavujte u Sesslera, aby ste azda neprišli neskoro alebo by ste nestratili smer. A keby ste už boli u Maškovej, vráťte sa kúsok späť. Tam je vaša misia, tam je vaše pole. Pýtate sa, čo tam budete robiť? Nuž deti tam nie sú práve najchudobnejšie – iba sa tak tvária, keď od nich budete pýtať dve eurá do Domky, na celý rok. Animátori tam majú stále viac vodičákov a stále viac áut. Auto z pizzerie Buon giorno tam chodí stále častejšie- to vám bude pripomínať vôňu domova. Sú tam deti a ľudia, ktorí majú všetko na dosah: rozum, náboženstvo i láskavosť, ale často po nich nesiahajú. Smejú sa z pralesných indiánov, ktorí sa klaňajú myši, ale oni sa klaňajú inej myši - tej, ktorá je pripojená k ich počítačom. Miesto pravého Boha sa klaňajú tomu, čo im svet predáva. Sú tam aj otroci bohyne Bubble a nerozumne jej platia drahé dane. Skrátka sú to mladí, ktorí majú takmer všetko, ale často nevedia žiť v jednoduchosti, v priateľstve, v úprimnosti. Všelijaké ohovárania a nepochopenia, vysmievania a vystatovania, to všetko je potrebné vykoreniť., aby naplno mohli zažiariť dary, ktoré do nich vložil Boh. Ale keď sa raz obrátia, stanú sa veľkým svetlom.. Preto sa oplatí byť s nimi, hľadať ich srdce a ukazovať im smer cesty. A neváhajte i keby sa vám zdalo, že vás neprijali alebo nepochopili – vy zostaňte stále s nimi. O všetko ostatné sa postará Pán, ktorý jediný je Pánom sŕdc.

Modlím sa za vašu misiu, modlím sa za Kopánku a za všetko, čo sa tam bude diať.
Váš otec don Bosco

- No kope sa tam dosť – ktovie, či sa nám tiež niečo neujde.
- Ja dúfam, že tam nájdeme ľudí, ktorí sa pridajú k nám a vybudujeme na Kopánke prostredie, v ktorom sa nám bude všetkým páčiť.

 

lt-2015-11

tu si môžete stiahnuť kompletný fotoalbum z letného tábora, heslo: donbosco

apr
28

28.04.

apr
28

19:30 28.04. - 09:30 29.04.

apr
29

29.04. 18:45 - 21:00

apr
30

30.04. 17:00 - 18:30

máj
1

01.05. 09:00 - 15:00