Z Jakutska nám prišiel pozdrav a poďakovanie od saleziána Maroša Peciara, ktorý bol prednedávnom na Slovensku.

Milí priatelia, naši dobrodinci!
Počas dovolenky som osobne nemohol každému z vás poďakovať za milodary, ktoré ste venovali na potreby našej misie v Jakutsku, zvlášť na naše nové auto. Vďaka za štedrosť a obetavosť. Aj týmto nám vyjadrujete svoju dôveru a podporu, čo nás veľmi teší a uľahčuje nám našu náročnú prácu. Taktiež ďakujeme za vaše modlitby a obety, ktorými nám vyprosujete Božie požehnanie. Všetkých vás zahŕňame do našich modlitieb. Ak sa nám podarí získať dostatočné množstvo peňazí na kúpu auta, dúfame, že ho kúpime v prvom polroku 2017. Potom vás budeme o tejto radostnej novine informovať. Veľa milostí z narodenia Ježiša a tiež ochranu Panny Márie počas celého roku 2017 vám želá:

vďačný don Maroš Peciar SDB a spolubratia s dobrovoľníkmi z Jakutie

peciar

mar
16

18:00 16.03. - 12:00 17.03.

mar
17

17.03. 19:00 - 23:00

mar
18

18.03. 17:00 - 18:30

mar
19

19.03. 17:00 - 18:30

mar
22

22.03. 17:00 - 19:30