Konal sa prvý tohtoročný IMOS (stretnutie prvoprijímajúcich detí). Deti sme privítali tancom a hrami.

Potom sme sa so skupinkami odobrali do svojich miestností, kde sme si zopakovali prvé tri prikázania. Prikázania boli napísané na kamennej tabuli. Úlohou detí bolo zaplniť druhú kamennú tabuľu 4 -10 prikázaním.

Popri tom sme robili rôzne aktivity ako DIALÓG (rozlíšenie dobra a zla), KUFOR (pantomimické a opisné znázornenie rôznych situácií), SYMBOLY ( šťastný a nešťastný smajlík) a rôzne SCÉNKY, ktorými sme deťom priblížili tieto prikázania.

Deti sa naučili rozlišovať dobro od zla, naučili sa ako sa majú zachovať a reagovať v rôznych situáciách. Taktiež sme rozprávali o rôznych témach zo života a vysvetlovali si významy slov. Po skončení sme išli do kostola na svätú omšu a po nej sa deti spokojne pobrali domov.

IMG 0183

máj
30

30.05. 17:00 - 19:30

jún
2

02.06. 16:00 - 20:00

jún
7

07.06. 17:00 - 19:30

jún
9

09.06. - 10.06.

jún
15

15.06. - 16.06.