domka-web DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže je dobrovoľnícka mládežnícka organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorá deťom a mladým ponúka možnosti ako zmysluplne využiť svoj voľný čas a naplno využiť svoju energiu a potenciál. Primárne ponúka priestor pre zmysluplné využitie voľného času a sebarealizácie pre deti a mladých bez ohľadu na ich vzdelanie, vierovyznanie, či spoločenské postavenie. Jej úlohou je aj formovanie aktívnej, zodpovednej a kvalitnej mladej generácie. Stredisko DOMKY v Trnave rozvíja svoju činnosť od 15.5.1998. Zastrešuje fungovanie stretiek a voľnočasových aktivít v trnavskom stredisku a takisto aj fungovanie futbalového klubu SFC Kopánka.
Informácie a fotky z našich aktivít nájdete aj na: 

 fb icon 325x325      

 Naše projekty sú podporené z dotácie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR „Programy pre mládež 2014 – 2020", ktorú administruje IUVENTA – Slovenský inštitút mládeže.
logo-MSVVAS-SR 
vizualy-logo-iuventa fb 
 Ďalej nás podporili:     
Mediso, s.r.o.     
AK-Medik, s.r.o    
AUXILIUM - M, s.r.o.    
MED-ARCH Centrum, s.r.o.    
Očné centrum, s.r.o.    
Trnavský samosprávny kraj    

GDPR
KONTAKT