Suhlasim s Zásady ochrany osobných údajov

1. Chceme sa srdečne poďakovať všetkým ochotným animátorom, dobrovoľníkom, dobrým ľuďom, ktorí sa pričinili o vydarený priebeh Kopančárskych hodov. Do realizácie tohto víkendu bolo zapojených 120 dobrovoľníkov a desiatky ďalších ochotných ľudí, ktorí sa na príprave podieľali už niekoľko mesiacov vopred. Nech im dobrý Boh odplatí každý ich veľkodušný vklad.

2. Všetkých mladých od 8. ročníka ZŠ pozývame na duchovnú obnovu, tentokrát výnimočne v utorok 4. 6. o 18:00 u sestier saleziánok na Krížovej.

3. V piatok bude slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Pri večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť pred sviatosťou Oltárnou. Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Najmilší Ježišu“, predpísanú na slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Je to zároveň prvý piatok v mesiaci. V našich modlitbách v ten deň zvlášť prosíme za nové duchovné povolania na príhovor bl. Titusa Zemana. Sviatosť Oltárna bude vyložená celý deň. Spovedať budeme už hodinu pred večernou sv. omšou.

4. Už tento piatok a sobotu sa uskutoční Festival Lumen. Môžeme sa stretnúť už o 16:00 hod. vo františkánskom kostole na úvodnej sv. omši, ktorú bude mať Marek Orko Vácha. Taktiež v rehoľnej kaviarni a samozrejme pred hlavným pódiom plným hudby. Hlavné pódium sa bude toho roku nachádzať na námestí SNP. Tešíme sa, že sa tam stretneme. Viac INFO nájdete na stránke festivallumen.sk

5. Oznamujeme, že už sa dá prihlásiť na budúcoročnú prípravu na birmovku . Prihlásiť sa môžu terajší deviataci a starší. Do prípravy berieme tých, ktorí patria do farnosti Trnava – Kopánka, jej škôl alebo sú začlenení do činnosti nášho strediska. Prihlášky nájdete na stolíku vo vestibule kostola. Tam sú aj podrobné informácie / podmienky prípravy. Prihlášku prijímame jedine osobne od konkrétneho uchádzača o birmovku na farskom úrade najneskôr do 6. júna v čase úradných hodín. S prihláškou treba odovzdať aj krstný list a poplatok 24€ na materiály „Vyvolený“. Akékoľvek ďalšie informácie u sestry Ely, FMA. Tel. č.: 0918 164 347

6. Mladým stredoškolákom oznamujeme, že stále je možnosť prihlásiť sa na zážitkový tábor. Podrobnejšie informácie na plagáte v prílohe oznamov. Prihlásiť sa môžete na tomto linku: https://kopanka-prihlasovanie.azurewebsites.net/

7. Okrem zbierky po omšiach minulú nedeľu sa všetky milodary z celého víkendu hodov zberali na účel dostavania prístavby za kostolom. Všetky dobrovoľné príspevky za celý víkend boli vo výške 9870 €. Za vašu štedrosť srdečne ďakujeme.

LITURGICKÉ OZNAMY
V pondelok je spomienka sv. Karola Lwangu a spoločníkov, mučeníkov.
V stredu je spomienka sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka
V piatok je slávnosť Najsvätejšieho srdca Ježišovho.
V sobotu je spomienka Nepoškvrneného Srdca preblahoslavenej Panny Márie.
Budúca nedeľa je 10. nedeľa v cezročnom období.