Saleziáni don Bosca - Slovenská provincia
spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou
 "Zabezpečenie ochrany osobných údajov Rímskokatolíckou cirkvou v Slovenskej republike" 
Zodpovedná osoba - kontakt