KRSTY V NAŠEJ FARNOSTI

"Svätý krst je základom celého kresťanského života, vstupnou bránou do života v Duchu, ako aj bránou, ktorá otvára prístup k ostatným sviatostiam". (KKC 1213)
________________________________________

Krsty a iné prípravy na sviatosti sa hlásia osobne v kancelárii farského úradu v čase úradných hodín.

Krstíme obyčajne v sobotu o 10:00
V osobitných prípadoch si dohodnite termín krstu s kňazom. Krst detí sa odporúča v krátkej dobe po jeho narodení.

 

Čo si treba priniesť k nahláseniu krstu:

  • Jednoduchú kópiu rodného listu dieťaťa (nemusí byť overená)
  • Krstné listy krstných rodičov – okrem tých krstných rodičov, ktorí boli pokrstení v našej farnosti
  • Ak rodičia žijú mimo územia našej farnosti, je treba priniesť aj tzv. „Prepustenie z farnosti" od farára farnosti na území ktorej bývajú.


Krstní rodičia

  • Stačí jeden krstný rodič. Ak sú dvaja, má byť krstná matka a krstný otec.
  • Majú byť pokrstení katolíci (dovŕšili 16 rokov života), ktorí prijali prvé sv. prijímanie, boli birmovaní a žijú podľa svojej viery, aby mohli byť povzbudením pre krstenca.
  • Nemajú byť rodičmi dieťaťa.
  • Ak žijú v manželstve, majú byť sobášení v katolíckom kostole. (nesmú mať cirk.prekážku: rozvedení, žijúci spolu bez manželstva, exkomunikovaní, žijúci pohoršujúcim životom...)
  • Rodičia a krstní rodičia sa majú zúčastniť aspoň raz predkrstnej náuky. Termín a čas predkrstnej náuky pre rodičov a krstných rodičov sa dohodne pri nahlásení krstu. Ak máte možnosť, je dobré zabezpečiť si na ten čas stráženie detí.
  • Ak krstní rodičia nemôžu pre vzdialenosť, či z iných dôvodov prijať účasť na krstnom poučení, zúčastnia sa ho v mieste svojho bydliska. O absolvovaní náuky predložia potvrdenie od kňaza.