logoSDB-webSaleziáni don Bosca - vychovávateľská rehoľa pôsobiaca v Katolíckej cirkvi. Zakladateľom je svätý Ján Bosco, ktorý žil v 19. storočí v Turíne v Taliansku. Na Slovensku pôsobíme od roku 1924 a v Trnave od roku 1941. Pastoračná služba saleziánov sa zameriava na mládež. Charakteristické aspekty výchovy, ktorých sa saleziáni v praxi pridŕžajú, sú: zodpovedná a aktívna účasť mládeže, citlivá výchova k láske, seriózna kultúrna, sociálna a odborná formácia a spojenie užitočného s príjemným. Ústredným jadrom apoštolskej činnosti je výchova k viere.

Zloženie saleziánskej komunity v Trnave:
don Peter Jacko SDB, direktor, farár

don Slávko Švihra SDB, vikár, pastorácia rodín
don Ľudovít Baňovič SDB, delegát ASC, pastorácia rodín
don Ján Jura SDB, ekonóm
don Marián Zachar SDB, pastorácia mládeže