Z príležitosti sviatku sv. Jozefa sa na Kopánke - v sobotu 17. marca 2018 - konalo už takmer tradičné „neformálne stretnutie mužov".


Program sa začal svätou omšou mužov o 19:00 s následným neformálnym programom s večerou a vzájomným zdieľaním v priestoroch herne pod kostolom.
Nosná téma tohtoročného stretnutia by sa výstižne dala nazvať ako - hľadanie vlastnej identity, alebo "3D zrelého muža".Slová don Petra počas kázne, o hľadaní identity muža, o tom kto sme a k čomu sme vlastne pozvaní Bohom - zasahovali prítomných mužov presne a hlboko ako dobre mierené šípy.

Pre tých, ktorí neboli, alebo nemohli prísť, ponúkam niečo z toho, čo zasiahlo mňa osobne:

Muž potrebuje k životu tri základné veci (3D): modlitbu, prácu a vzor. Keď sa muž modlí, ešte viac ako blízkosť je pre neho a jeho vieru dôležité vedomie, že je tu niekto väčší ako on, a to je Boh. Muž uznáva určitú hierarchiu, autoritu, ktorá tvorí rešpekt. Boh je väčší ako som ja sám. Niekedy to zvádza k súpereniu. Niekedy muž narazí a ťažko si to pripúšťa. Tým, že sa skloní pred Bohom, získava kyslík pre svoju mužskú dušu. Ten vytvára práve modlitba. Muž postupne zistí, že tu nie je sám a že je tu ešte niekto vyšší.


O práci sa nie nadarmo hovorí, že šľachtí – prináša úžitok, napĺňa nás uspokojením i energiou. A v neposlednom rade je to vzor. Mať niekoho, chcieť byť ako on, byť v niečom dobrý a najmä - byť sám sebou.


Ale.... byť sám sebou je dnes najťažšia vec na svete. Formujú ťa rodičia, tlak rovesníkov a taktiež okolnosti. Prostredie, v ktorom žijeme, je tak veľmi presýtené podnetmi, že je náročné odolať a ostať sám sebou vo svojej jedinečnosti. Porovnávame sa s ostatnými, pretože žijeme v neistote, že niekto je lepší ako my, alebo robí prácu lepšie ako my. Vytvárame v sebe pocit bezvýznamnosti a nepotrebnosti, pretože v sebe živíme falošný pocit, ktorý prehupne do sebaľútosti. A tak si doma, v škole, práci, či s priateľmi nasadzujeme rôzne masky. Prehlbuje sa naša snaha byť niekým iným. Kým teda máš byť?


Si Boží syn, srdcom aj telom. Nedovoľ okoliu, ani sebe považovať sa za nepotrebného. Kurz, ktorým sa budeš uberať, sa nedefinuje tým, čo si myslia o tebe iní. Tvoja misia muža je veľmi podstatná. Ako bojovať proti pocitu menejcennosti? Hľadaj svoje silné stránky, zapisuj si svoje úspechy, rozvíjaj to, v čom si dobrý, ale vnímaj aj oblasti, kde ti to fakt nejde, pretože práve tam ťa Boh môže použiť. Obklopuj sa ľuďmi, ktorí ťa budú povzbudzovať, a nie spochybňovať.


Nauč sa stáť za svojím slovom, nauč sa byť zodpovedným a nauč sa neutekať. Tvoj príbeh silného a spoľahlivého muža sa začína dnes.
Zlož masku, nepotrebuješ hrať formu, tvrďasa alebo motorkára, aby si dokázal svojmu okoliu alebo rodine, že si chlap. Dokonca ti nepomôže ani veľká brada alebo tetovanie. Tvoja mužnosť pramení z tvojho srdca, zo zlomenosti pre lásku, ktorá nekončí len v tvojej rodine či medzi priateľmi.


Si jedinečný. Nikto nie je ako ty a nikto nemá potenciál ako ty. Oblasti, v ktorých prežívame najviac strachu a neistoty, sú oblasti, kde Boh cez nás najviac exceluje. Presne ako Mojžiš, keď mal ísť prehovoriť s faraónom. Presne ako Gedeon, ktorý sa skrýval. Presne ako Jonáš, ktorý sa dokonca rozhodol zutekať zo svojej misie. Všetci boli významní muži histórie, pretože sa rozhodli zložiť masku, byť sami sebou, byť odvážni, odpúšťajúci a spravili rozhodnutie.

FOTO: Peter Dravecký

DSC 7321

jan
23

23.01.

jan
23

23.01.

jan
23

23.01. 18:45 - 20:15

jan
23

23.01. 19:00 - 20:30

jan
24

24.01.

jan
24

24.01. 16:00 - 17:30

jan
25

25.01.

jan
25

25.01.

jan
25

25.01. 11:00 - 13:00

jan
25

25.01. 14:00 - 18:00

jan
26

26.01.

jan
26

26.01. 15:30 - 17:00

jan
27

27.01.

jan
27

27.01. 16:00 - 17:00

jan
27

27.01. 17:00 - 18:30