V sobotu 28. apríla sa naša farnosť vybrala na púť do Vajnor, rodiska blahoslaveného Titusa Zemana. Modlili sme sa všetci spoločne za jeden úmysel - za nové duchovné povolania v našom stredisku.


Putovali mladí aj starší, rodiny s deťmi, zasvätení i laici. Každý si vybral svoj spôsob putovania. Niektorí išli peši zo Svätého Jura, iní zase na bicykloch priamo z Kopánky. Myslelo sa aj na skoršie narodených členov nášho strediska, ktorí sa do Vajnor dopravili autobusom. Po príchode do rodiska don Titusa Zemana sme sa zišli v kostole a pomodlili sa svätý ruženec. Modlili sme sa zaujímavým spôsobom - za seba navzájom, čo vytvorilo z nášho spoločenstva veľkú rodinu. Deti sa modlili za mladých, mladí za rodiny, rodiny za starších, starší za zasvätených a zasvätení za deti.
Po ruženci nasledovala svätá omša. Svoju prítomnosťou nás poctil salezián Jozef Skala, rodák z Trnavy. Počas kázne nám priblížil jednotlivé udalosti zo života don Titusa, ako sa vďaka divadlu, ktoré vytvorili, priblížil k jeho životu. Spomenul aj myšlienku pápeža Františka o tom, že dieťa nevychováva len jeho rodina, ale aj celá dedina. Tým chcel upriamiť pozornosť na dôležitosť spoločenstva, v ktorom deti vyrastajú, a to že každý z nás má miesto vo výchove k povolaniu - či už do zasväteného alebo do manželského života.
Po svätej omši nastal čas na osobné uctenie si relikvií. Každý z nás prichádzal, aby si uctil pamiatku don Titusa a odovzdal mu svoje osobné prosby a úmysly, za ktoré púť obetoval. Počas púte sme prosili hlavne za mladých, aby sa nebáli robiť rozhodnutia, do ktorých ich Boh pozýva. V tomto je pre nás blahoslavený don Titus Zeman veľkým vzorom. On vedel odvážne povedať Bohu svoje áno, hoci to nemal ľahké a stálo ho to veľa síl a bolestí.
Na záver púte sme sa spoločne naobedovali - každý zo svojich zásob. V priateľskej atmosfére niektorí zotrvali dlhšie, iní sa postupne pobrali domov.

Foto: Peter Dravecký

05-DSC 7935

apr
18

18.04. - 23.04.

apr
20

20.04. 10:30 - 11:30

apr
21

21.04. 13:00 - 15:00

apr
25

25.04.

apr
26

26.04. - 28.04.

apr
26

18:30 26.04. - 19:30 27.04.

apr
27

27.04. 10:30 - 11:30

apr
27

27.04. 16:00 - 18:00

apr
28

28.04. 13:30 - 15:00

apr
29

29.04. 17:00 - 18:30

máj
1

01.05.

máj
1

01.05. 07:00 - 13:00

máj
1

01.05. 08:30 - 12:30

máj
2

02.05.

máj
3

18:00 03.05. - 19:00 04.05.