Don Bosco poznal tajomstvá života a vedel to jednoducho povedať- svätosť je aj pre teba," toto a mnohé iné myšlienky zazneli od kazateľa Andreja Kňazeho SDB na sviatok don Bosca.

Po slávnostnej omši, ktorá bola sprevádzaná zmiešaným zborom (mládežnícky + rodičovský), sa účastníci presunuli do sály pod kostolom, kde bolo nachystané občerstvenie od farníkov. Mnohí mladí počas tohto večera povedali: "don Bosco žije!" Tak teda "poďme sa učiť milovať druhých ľudí Božou láskou, aby sme žili nebo už na zemi, toto je svätosť, toto je láska, toto je život." (Andrej Kňaze)

apr
18

18.04. - 23.04.

apr
20

20.04. 10:30 - 11:30

apr
21

21.04. 13:00 - 15:00

apr
25

25.04.

apr
26

26.04. - 28.04.

apr
26

18:30 26.04. - 19:30 27.04.

apr
27

27.04. 10:30 - 11:30

apr
27

27.04. 16:00 - 18:00

apr
28

28.04. 13:30 - 15:00

apr
29

29.04. 17:00 - 18:30

máj
1

01.05.

máj
1

01.05. 07:00 - 13:00

máj
1

01.05. 08:30 - 12:30

máj
2

02.05.

máj
3

18:00 03.05. - 19:00 04.05.