Don Bosco poznal tajomstvá života a vedel to jednoducho povedať- svätosť je aj pre teba," toto a mnohé iné myšlienky zazneli od kazateľa Andreja Kňazeho SDB na sviatok don Bosca.

Po slávnostnej omši, ktorá bola sprevádzaná zmiešaným zborom (mládežnícky + rodičovský), sa účastníci presunuli do sály pod kostolom, kde bolo nachystané občerstvenie od farníkov. Mnohí mladí počas tohto večera povedali: "don Bosco žije!" Tak teda "poďme sa učiť milovať druhých ľudí Božou láskou, aby sme žili nebo už na zemi, toto je svätosť, toto je láska, toto je život." (Andrej Kňaze)

sep
18

18.09. 17:00 - 19:00

sep
19

19.09. 19:00 - 20:30

sep
20

20.09. 19:00 - 20:30

sep
21

21.09.

sep
21

21.09. 10:30 - 11:30

sep
21

21.09. 15:00 - 17:00

sep
22

22.09.

sep
22

22.09. 12:30 - 14:30

sep
26

26.09. 19:00 - 20:30

sep
27

27.09. - 29.09.

sep
28

28.09.

sep
28

28.09. 10:30 - 11:30

sep
28

28.09. 13:00 - 15:00

sep
29

29.09. 13:00 - 15:00

okt
2

02.10. 16:30 - 18:30