Don Bosco poznal tajomstvá života a vedel to jednoducho povedať- svätosť je aj pre teba," toto a mnohé iné myšlienky zazneli od kazateľa Andreja Kňazeho SDB na sviatok don Bosca.

Po slávnostnej omši, ktorá bola sprevádzaná zmiešaným zborom (mládežnícky + rodičovský), sa účastníci presunuli do sály pod kostolom, kde bolo nachystané občerstvenie od farníkov. Mnohí mladí počas tohto večera povedali: "don Bosco žije!" Tak teda "poďme sa učiť milovať druhých ľudí Božou láskou, aby sme žili nebo už na zemi, toto je svätosť, toto je láska, toto je život." (Andrej Kňaze)

feb
18

18.02. 17:00 - 18:30

feb
19

19.02. 18:30 - 19:30

feb
20

20.02. 18:00 - 19:30

feb
20

20.02. 18:30 - 20:30

feb
21

21.02.

feb
22

22.02.

feb
22

22.02. 16:00 - 17:30

feb
23

23.02.

feb
24

24.02. 14:00 - 15:30

feb
24

24.02. 15:30 - 17:00

feb
24

24.02. 17:00 - 18:30

feb
25

25.02. - 01.03.

feb
26

26.02. 08:00 - 17:00

feb
27

27.02.

mar
2

02.03.