Sobotu, 11.05., sme sa zúčastnili púte do Vajnor. Naše kroky smerovali k donovi Titusovi Zemanovi, mučeníkovi za duchovné povolania.
Či už sme išli peši, na bicykli, aute či autobusom, bol náš zámer ten istý - odovzdať naše rozhodnutie o povolaní, či už ho žijeme alebo sa preň rozhodujeme. Týmto významným dňom nás sprevádzali slová svätého Otca Františka počas modlitby svätého ruženca, ale aj myšlienky dona Jozefa Luscoňa, ktorý nám približil život dona Titusa a tiež, ako sa aj my môžeme dostať bližšie k rozlíšeniu nášho povolania. Taktiež nás viac podporil v tom, že povolanie, ktoré sme si vybrali je to správne.
Všetci sme sa tešili najmä na moment, kedy si uctíme relikviu dona Titusa a tak mu odovzdáme všetko, s čím sme na púť prišli. S radosťou, ktorá skutočne vyžarovala z každého, kto si úprimne otvoril srdce a rodinná atmosféra, ktorá nás sprevádzala celou púťou, opäť podčiarkli silu spoločenstva, a tak sme opäť vytvorili o niečo silnejšie spoločenstvo.
 
 
 
 
Bl. don Titus Zeman oroduj za nás!

máj
23

23.05.

máj
24

24.05.

máj
24

24.05. - 26.05.

máj
25

25.05. 10:30 - 11:30

máj
25

25.05. 17:00 - 19:00

máj
26

26.05.

máj
26

26.05. 14:30 - 16:00

máj
28

12:00 28.05. - 13:00 29.05.

jún
1

01.06.

jún
1

01.06. 08:30 - 12:30

jún
1

01.06. 10:30 - 11:30

jún
1

01.06. 17:00 - 19:00

jún
2

02.06.

jún
2

02.06. 14:30 - 15:30

jún
5

05.06.