Pred viac ako dvomi rokmi sme začali v našej komunite, v našej farnosti a saleziánskom stredisku snívať... a tento sa začal pomaly realizovať...

 

sep
20

20.09. 13:00 - 15:00

sep
24

24.09. 19:00 - 20:00

sep
26

26.09. 11:00 - 12:30

sep
26

26.09. 15:30 - 17:30

sep
26

26.09. 16:00 - 19:00

sep
26

26.09. 16:30 - 19:30

sep
27

27.09. 13:00 - 15:00

sep
30

30.09.

okt
1

01.10. 18:00 - 21:00

okt
2

02.10. 19:00 - 20:00

okt
3

03.10. 10:30 - 12:00

okt
3

03.10. 14:30 - 16:30

okt
4

04.10. 10:00 - 12:00

okt
8

08.10.

okt
8

08.10. 19:00 - 20:30