Saleziánske dielo na Kopánke má za sebou rok 2018. Ponúkame Vám súhrn o pastoračnej činnosti a finančné vyúčtovanie za uplynulý rok.

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza správa o apoštolskej činnosti saleziánskeho diela a finančná správa za celé dielo, za rok 2018. Podrobnejšie informácie z viacerých aktivít nájdete na webovej a facebookovej stránke strediska. Mediálny tím v zložení našich mladých nám ponúka informácie o aktivitách v našom stredisku formou fotografií, článkov ,ale aj videí.


apr
18

18.04. - 23.04.

apr
20

20.04. 10:30 - 11:30

apr
21

21.04. 13:00 - 15:00

apr
25

25.04.

apr
26

26.04. - 28.04.

apr
26

18:30 26.04. - 19:30 27.04.

apr
27

27.04. 10:30 - 11:30

apr
27

27.04. 16:00 - 18:00

apr
28

28.04. 13:30 - 15:00

apr
29

29.04. 17:00 - 18:30

máj
1

01.05.

máj
1

01.05. 07:00 - 13:00

máj
1

01.05. 08:30 - 12:30

máj
2

02.05.

máj
3

18:00 03.05. - 19:00 04.05.