Saleziánske dielo na Kopánke má za sebou rok 2018. Ponúkame Vám súhrn o pastoračnej činnosti a finančné vyúčtovanie za uplynulý rok.

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza správa o apoštolskej činnosti saleziánskeho diela a finančná správa za celé dielo, za rok 2018. Podrobnejšie informácie z viacerých aktivít nájdete na webovej a facebookovej stránke strediska. Mediálny tím v zložení našich mladých nám ponúka informácie o aktivitách v našom stredisku formou fotografií, článkov ,ale aj videí.


jún
23

23.06. 18:00 - 20:00

jún
29

29.06. - 05.07.

júl
15

15.07. - 19.07.

júl
28

28.07. - 04.08.

aug
15

15.08. - 18.08.

aug
21

21.08. - 25.08.

aug
27

27.08. - 30.08.

sep
27

27.09. - 29.09.

nov
2

02.11. - 08.11.

dec
5

05.12.

dec
8

08.12.

dec
24

24.12.

dec
25

25.12.

dec
26

26.12.

jan
1

01.01.