Saleziánske dielo na Kopánke má za sebou rok 2018. Ponúkame Vám súhrn o pastoračnej činnosti a finančné vyúčtovanie za uplynulý rok.

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza správa o apoštolskej činnosti saleziánskeho diela a finančná správa za celé dielo, za rok 2018. Podrobnejšie informácie z viacerých aktivít nájdete na webovej a facebookovej stránke strediska. Mediálny tím v zložení našich mladých nám ponúka informácie o aktivitách v našom stredisku formou fotografií, článkov ,ale aj videí.


feb
18

18.02. 17:00 - 18:30

feb
19

19.02. 18:30 - 19:30

feb
20

20.02. 18:00 - 19:30

feb
20

20.02. 18:30 - 20:30

feb
21

21.02.

feb
22

22.02.

feb
22

22.02. 16:00 - 17:30

feb
23

23.02.

feb
24

24.02. 14:00 - 15:30

feb
24

24.02. 15:30 - 17:00

feb
24

24.02. 17:00 - 18:30

feb
25

25.02. - 01.03.

feb
26

26.02. 08:00 - 17:00

feb
27

27.02.

mar
2

02.03.