Saleziánske dielo na Kopánke má za sebou rok 2018. Ponúkame Vám súhrn o pastoračnej činnosti a finančné vyúčtovanie za uplynulý rok.

V nasledujúcich dokumentoch sa nachádza správa o apoštolskej činnosti saleziánskeho diela a finančná správa za celé dielo, za rok 2018. Podrobnejšie informácie z viacerých aktivít nájdete na webovej a facebookovej stránke strediska. Mediálny tím v zložení našich mladých nám ponúka informácie o aktivitách v našom stredisku formou fotografií, článkov ,ale aj videí.


sep
18

18.09. 17:00 - 19:00

sep
19

19.09. 19:00 - 20:30

sep
20

20.09. 19:00 - 20:30

sep
21

21.09.

sep
21

21.09. 10:30 - 11:30

sep
21

21.09. 15:00 - 17:00

sep
22

22.09.

sep
22

22.09. 12:30 - 14:30

sep
26

26.09. 19:00 - 20:30

sep
27

27.09. - 29.09.

sep
28

28.09.

sep
28

28.09. 10:30 - 11:30

sep
28

28.09. 13:00 - 15:00

sep
29

29.09. 13:00 - 15:00

okt
2

02.10. 16:30 - 18:30