Zotrvávať v tichu srdca a priateľstve s Bohom a ľuďmi -pod týmto heslom sa niesol celý sobotňajší program, nazývaný aj ako Popoludnie pre ženy.

Tohtoročný 2.ročník sa konal v sále pod kostolom. Napriek sobotňajším povinnostiam si ženy každej vekovej kategórii našli čas na stíšenie sa a spoločné stretnutie. Po úvodnej reči a modlitbe mali ženy priestor zdieľať a porozprávať sa o témach, ktoré mali pripravené na stoloch. Pre príjemnejšiu atmosféru si mohli dať kávičku alebo koláčiky.

 Po vzájomnom zdieľaní nasledovala prednáška otca Františeka Fedorišina. Rozprával o potrebe ticha v každodennom uponáhľanom živote. Ticho, podľa jeho slov, je prítomnosť Boha, v ktorej by mala každá žena žiť. “Napriek tomu že to bolo o tichu, nebolo to tiché. Zdieľali sme sa o svojich vzťahoch k Bohu, ľuďom a význame ticha pre tieto vzťahy,” povedala otvorene jedna z účastníčok.

Vyvrcholenie celého programu však nebola debata, ktorá sa medzičasom v sále rozprúdila. Celé popoludnie sa skončilo animovanou adoráciou, počas ktorej ženy mali čas napísať osobný list Bohu. Tieto listy potom spoločne vložili do veľkého srdca pod oltárom. Postupne odchádzali domov obohatené priateľstvami, no najmä Bohom.

 

júl
15

15.07. - 19.07.

júl
27

27.07. - 04.08.

aug
15

15.08. - 18.08.

aug
21

21.08. - 24.08.

aug
27

27.08. - 30.08.

sep
27

27.09. - 29.09.

okt
5

05.10.

okt
29

18:30 29.10. - 19:30 01.11.

nov
2

02.11. - 08.11.

dec
5

05.12.

dec
8

08.12.

dec
24

24.12.

dec
25

25.12.

dec
26

26.12.

jan
1

01.01.