Zotrvávať v tichu srdca a priateľstve s Bohom a ľuďmi -pod týmto heslom sa niesol celý sobotňajší program, nazývaný aj ako Popoludnie pre ženy.

Tohtoročný 2.ročník sa konal v sále pod kostolom. Napriek sobotňajším povinnostiam si ženy každej vekovej kategórii našli čas na stíšenie sa a spoločné stretnutie. Po úvodnej reči a modlitbe mali ženy priestor zdieľať a porozprávať sa o témach, ktoré mali pripravené na stoloch. Pre príjemnejšiu atmosféru si mohli dať kávičku alebo koláčiky.

 Po vzájomnom zdieľaní nasledovala prednáška otca Františeka Fedorišina. Rozprával o potrebe ticha v každodennom uponáhľanom živote. Ticho, podľa jeho slov, je prítomnosť Boha, v ktorej by mala každá žena žiť. “Napriek tomu že to bolo o tichu, nebolo to tiché. Zdieľali sme sa o svojich vzťahoch k Bohu, ľuďom a význame ticha pre tieto vzťahy,” povedala otvorene jedna z účastníčok.

Vyvrcholenie celého programu však nebola debata, ktorá sa medzičasom v sále rozprúdila. Celé popoludnie sa skončilo animovanou adoráciou, počas ktorej ženy mali čas napísať osobný list Bohu. Tieto listy potom spoločne vložili do veľkého srdca pod oltárom. Postupne odchádzali domov obohatené priateľstvami, no najmä Bohom.

 

máj
27

27.05. 17:00 - 18:00

máj
28

28.05. 18:00 - 20:30

máj
30

30.05.

máj
30

30.05. 14:30 - 16:30

máj
30

30.05. 16:00 - 19:00

jún
3

03.06.

jún
5

05.06. - 06.06.

jún
6

06.06. 14:30 - 16:30

jún
11

11.06.

jún
11

11.06. - 14.06.

jún
11

11.06. 17:00 - 20:00

jún
13

13.06. 14:30 - 16:30

jún
14

14.06.

jún
18

18.06.

jún
23

23.06. - 26.06.