Suhlasim s Zásady ochrany osobných údajov

Už tradičný letný pobytový tábor sa uskutočnil napriek zložitej situácii vo svete. Koncom prvého prázdninového týždňa opustili mládežníci s deťmi na týždeň svoje rodiny a prišli zažiť niečo nové. 

   Vystupujúce deti z autobusu sa ocitli v období zajatia Izraelitov v Egypte. Dozvedali sa nie len o identite Mojžiša, ktorý ich sprevádzal celým dejom, ale snažili sa spoznávať aj seba a ľudí navôkol. Animátor Peter Kubiš, ktorý si zahral hlavnú postavu – Mojžiša, povedal so spokojnosťou: „Téma bola skvelá! Pri tvorbe sme sa mohli opierať o Bibliu, čo bolo veľmi veľké plus.“

   Na záver, Mojžiš predáva úlohu priviesť Izraelitov do zasľúbenej zeme Jozuemu a spolu s ním, na konci tábora, vstúpili do zasľúbenej zeme aj deti, povzbudené slovami: „Keď prídu prekážky spomeň si na Mojžiša a Jozueho a ich lásku a dôveru k Bohu, to ako s ním všetko zvládli a Boh ich za to odmenil.“

   Animátorov neodradila neistota, či bude možné tento rok tábor zrealizovať. Do prípravy vložili, tak ako každý rok, všetko, čo mohli a celý týždeň bol toho dôkazom. „Tábor od začiatku prebiehal v nadupanej atmosfére, čo bolo vidieť aj na animátoroch, ktorí išli s veľkou radosťou spať najskôr ako sa dalo, aby boli na druhý deň fit a schopní dať deťom znovu maximum energie, dať im svoj čas na tábore, dať im pocit vypočutia, skúsiť im dať priestor na nové zážitky ktoré im ostanú do konca života,“ prezradil svoj pohľad Christián Izakovič, animátor.

   Vyvrcholenie celoročnej stretkárskej činnosti, pobytový tábor, je teda úspešne ukončený. Okolo 200 mladých a detí sa šťastlivo vrátili domov obohatení novými zážitkami. Okrem iného si deti prinášajú srdce plné vďaky. „Som vďačná za vytvorenie nových priateľstiev a prehĺbenie tých starých, som vďačná, že sa nám nič vážne nestalo a že som tu mohla byť,“ s úsmevom na tvári sa vyjadrila mladá účastníčka. Leto bude pokračovať v každom jednom večernom oratku, kde sa všetci stretnú a takto budú spoločne budovať spoločenstvo, ktoré nebude končiť iba za bránami tábora, ale práve bude začínať v srdci každého jedného, kto príde večer do strediska.

  Účasť niektorých detí na tábore bola podporená finančným darom z fondu SeVilLida na základe priania jeho zakladateľov Ing. Viliama Sedlára a jeho manželky RNDr. Ľudmily Sedlárovej-Rabanovej. Ďakujeme.

júl
6

06.07. - 13.07.

júl
22

22.07. - 26.07.

júl
25

25.07. 17:00 - 18:00

júl
31

31.07. - 04.08.

aug
1

01.08. - 04.08.

aug
4

04.08. - 10.08.

aug
12

12.08.

aug
13

13.08. - 16.08.

aug
21

21.08. 17:00 - 18:00

aug
24

24.08. - 27.08.

aug
29

29.08.

aug
30

30.08.

sep
6

06.09. - 08.09.

sep
15

15.09.

sep
20

20.09. 19:00 - 20:30